Пн, 10.08.2020, 11:53
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт вчителя математики     Полтавської Оксани Василівни

Категорії розділу
Афоризми
Нова школа
Корисні кнопки
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Про сайт

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті [ Додати статтю ]

Національно-патріотичне виховання самосвідомості особистості на уроках математики

Засідання районного методичного обєднання вчителів математики

Національно-патріотичне виховання самосвідомості особистості
на уроках математики

 

Виховання патріотизму на уроках математики

           В умовах розбудови України як суверенної держави у змісті громадянського виховання посилено складову історичного аспекту суспільного розвитку та патріотичного виховання.

Патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу  підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних  обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої  культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної  досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Матеріально спрямована культура продовжує все більше панувати над суспільством і людиною, витісняючи найважливіші проблеми виховання, що приводить до життєвих суперечок. В умовах кризи в суспільстві, роз’єднаності, проблем економічного характеру в кожної людини, а тим більше дитини, має бути якір стабільності, який в будь-якій ситуації допоможе знайти своє місце в цьому житті. В різні часи цю роль відігравали релігійність, віра в ідеали тощо. На сьогодні цю роль може зіграти любов: любов до рідного краю, любов до Батьківщини – все, що ми вкладаємо в поняття «патріотизм». Звідси - гостра необхідність у вихованні патріотизму підлітків в середній школі, яке виховуватиме в молодому поколінні якості, що у всі часи відображали український характер: доброту, відвертість, гідність, співчуття, благородство, волелюбність. Багато сучасних вчителів сприймають виховання патріотизму формально, лише під час виховних годин. Але діти відчувають нещирість, готові колажі не зачіпають глибинних рівнів душі. Тому актуальним є пошук шляхів підвищення рівня патріотичного розвитку школярів; забезпечення комплексного підходу до гармонійного розвитку школярів; підвищення ефективності виховання у дітей пізнавального інтересу до рідного краю, до своєї країни.

Безумовно, патріотичне виховання підростаючого покоління – основа стабільного розвитку країни в майбутньому. Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним з найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність — сама благодатна пора для виховання відчуття любові до Батьківщини. Під патріотичним вихованням розуміється поступове і неухильне формування у учнів любові до своєї Батьківщини. Патріотизм — одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи. У школярів повинне вироблятися відчуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого. Багато що потрібне від школи: її роль в цьому плані неможливо переоцінити. Основні завдання, що постають перед вчителем/класним керівником, це

 формування особистості-патріота  України, який усвідомлює свою  належність до сучасної цивіліза­ції, який підготовлений до життя,  і чітко орієнтується в сучасних  реаліях;

• виховання особистості  демократичного світогляду й культури, яка
не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій,
культури народів світу;

• забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно  до її здібностей, суспільних та  власних інтересів. Створення та  розвиток цінностей громадян­ського суспільства;

• формування в учнів свідомого  ставлення до свого здоров'я як
найвищої цінності, формування  навичок здорового способу життя,
збереження та зміцнення фізич­ного та психічного здоров'я;

• розвиток творчого потенціалу  учнів, підтримка обдарованих дітей.

Головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. У Законі України "Про загальну середню освіту" визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями; на формуванні творчої особистості учня, свідомого ставлення до обов'язків; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; виробленні навичок здорового способу життя.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р.  № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» розроблено методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Математика

Формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства, держави та до самої себе, відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції є головною домінантою національно-патріотичного виховання учнів в процесі шкільного навчання, у тому числі, навчання математики. Важливою складовою виховання є прищеплення шанобливого ставлення до Збройних сил України, підготовка до оволодіння військовими професіями, мотивація учнів до військової служби.

Виховання в школярів почуття патріотизму слід здійснювати на уроках математики, віддаючи перевагу окремим аспектам цієї роботи відповідно до вікових особливостей учнів.

По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та послуговування  нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України.

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

  Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності.

Зокрема, у 5-6 класах доцільно надавати пріоритет вихованню в учнів любові до України, її природи, рідного дому, школи, рідної мови, шляхом складання самими учнями (або за допомогою вчителя) і розв’язування задач, в яких мова йде про їх рідний край. Це задачі, що містять історичні дані, відомості про тваринний та рослинний світ регіону, в якому проживають школярі тощо. Під час розв’язування задач доречно пропонувати учням коментувати виконання дій. Це сприятиме розвиткові усного мовлення, формуванню у школярів вмінь правильно і грамотно висловлювати свої думки українською мовою. З цього погляду корисними також будуть такі  завдання, як наприклад, «Прочитай», «Сформулюй», «Провідміняй: а) сорок два мільйони; б) двадцять дев’ять тисяч».

У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського народу за допомогою різних українських орнаментів (вишиванок) в процесі вивчення геометричних перетворень. Бажано звернути увагу учнів на те, що багато орнаментів лише на перший погляд видаються симетричними або утвореними шляхом паралельного перенесення. Насправді ж створення орнаментів людиною є процесом творчим, не завжди підпорядкованим математичним законам (на відміну від машинного орнаментування).

У процесі навчання слід звертати увагу учнів на прізвища українських математиків, на їхній внесок у розвиток математичної науки. Одне з таких прізвищ — М. П. Кравчук, на пам’ятнику якого написано: «Моя любов —Україна і математика». М. П. Кравчук — академік Всеукраїнської  Академії Наук, якого 1938 року безпідставно репресували і заслали на Колиму, де він загинув. Суттєву допомогу вчителю нададуть відповідні матеріали, вміщені  в українських шкільних підручниках з математики.

Широкі можливості щодо виховання почуття патріотизму створюються при проведенні тематичних позакласних заходів, присвячених українським математикам: математичні вечори, вікторини, конференції, диспути, дискусії чи змагання тощо. На таких заходах можна розповісти учням про життя, діяльність та здобутки видатних українців, запропонувати розв’язати кілька задач, складених ними. 

У 10-11 класах серед основних виховних завдань є прищеплення любові до Батьківщини, відданості своєму народу, гордості за його культурні надбання, вболівання за його долю. Важливо продовжити ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних українських математиків. Наприклад, розповісти  учням про творця одного з важливіших методів інтегрування — М. Остроградського (народився і похований на Полтавщині).

Учнів основної та старшої школи варто також залучати до проектної діяльності, пов’язаної з вивченням діяльності відомих українських математиків. Наприклад, учням можна запропонувати такі теми для розроблення проектів: «Премії НАН України імені видатних українських учених», «Пам’ятники українським математикам», «Збірник українських історичних задач» та ін.

Батьківщина без нас обійтися може, ми ж без неї — ніщо. Цю велику істину, на яку звертав увагу В.О. Сухомлинський, повинна розуміти і відчувати кожна дитина. Виховання патріотизму в середній школі має величезне значення, оскільки мова йде про долі сьогоднішнього і майбутнього поколінь, оскільки наші молоді сучасники повинні не тільки володіти належним об'ємом знань, але вони повинні стати зрілими духовно і інтелектуально.

Категорія: Мої статті | Додав: Оксана (24.01.2017)
Переглядів: 395 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Календар
Годинник
Калькулятор
Моя Україна
Українською? Так!
Цікаво знати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання